ΡΑΚΟΡ ΚΩΝΙΚΑ ΘΗΛΥΚΑ

ΡΑΚΟΡ ΚΩΝΙΚΑ ΘΗΛΥΚΑ
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

ΡΑΚΟΡ ΚΩΝΙΚΑ ΘΗΛΥΚΑ 1 1/2

Ιταλικά ρακόρ κώνικα θηλυκά 1 ½ για γαλβανιζέ σωλήνες..

4,70€

ΡΑΚΟΡ ΚΩΝΙΚΑ ΘΗΛΥΚΑ 1 1/4

Ιταλικά ρακόρ κώνικα θηλυκά 1 1/4 για γαλβανιζέ σωλήνες..

4,00€

ΡΑΚΟΡ ΚΩΝΙΚΑ ΘΗΛΥΚΑ 1"

Ιταλικά ρακόρ κώνικα θηλυκά 1 για γαλβανιζέ σωλήνες..

2,50€

ΡΑΚΟΡ ΚΩΝΙΚΑ ΘΗΛΥΚΑ 1/2

Ιταλικά ρακόρ κώνικα θηλυκά ½ για γαλβανιζέ σωλήνες..

2,20€

ΡΑΚΟΡ ΚΩΝΙΚΑ ΘΗΛΥΚΑ 2 1/2

Ιταλικά ρακόρ κώνικα θηλυκά 2 ½ για γαλβανιζέ σωλήνες..

18,20€

ΡΑΚΟΡ ΚΩΝΙΚΑ ΘΗΛΥΚΑ 2"

Ιταλικά ρακόρ κώνικα θηλυκά 2 για γαλβανιζέ σωλήνες..

8,00€

ΡΑΚΟΡ ΚΩΝΙΚΑ ΘΗΛΥΚΑ 3"

Ιταλικά ρακόρ κώνικα θηλυκά 3 για γαλβανιζέ σωλήνες..

25,30€

ΡΑΚΟΡ ΚΩΝΙΚΑ ΘΗΛΥΚΑ 3/4

Ιταλικά ρακόρ κώνικα θηλυκά 3/4 για γαλβανιζέ σωλήνες..

2,30€

ΡΑΚΟΡ ΚΩΝΙΚΑ ΘΗΛΥΚΑ 4"

Ιταλικά ρακόρ κώνικα θηλυκά 4 για γαλβανιζέ σωλήνες..

52,00€