ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΗ

ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΗ
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΗ 1

Ιταλική τάπα θηλυκή (κάλυμμα) 1 για γαλβανιζέ σωλήνες..

0,65€

ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΗ 1 1/2

Ιταλική τάπα θηλυκή (κάλυμμα) 1 1/2 για γαλβανιζέ σωλήνες..

1,25€

ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΗ 1 1/4

Ιταλική τάπα θηλυκή (κάλυμμα) 1 1/4 για γαλβανιζέ σωλήνες..

1,00€

ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΗ 1/2

Ιταλική τάπα θηλυκή (κάλυμμα) 1/2 για γαλβανιζέ σωλήνες..

0,45€

ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΗ 2

Ιταλική τάπα θηλυκή (κάλυμμα) 2 για γαλβανιζέ σωλήνες..

2,25€

ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΗ 2 1/2

Ιταλική τάπα θηλυκή (κάλυμμα) 2 1/2 για γαλβανιζέ σωλήνες..

4,40€

ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΗ 3

Ιταλική τάπα θηλυκή (κάλυμμα) 3 για γαλβανιζέ σωλήνες..

5,20€

ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΗ 3/4

Ιταλική τάπα θηλυκή (κάλυμμα) 3/4 για γαλβανιζέ σωλήνες..

0,55€

ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΗ 4

Ιταλική τάπα θηλυκή (κάλυμμα) 4 για γαλβανιζέ σωλήνες..

12,00€